Over ons

Wie zijn Scouting Titus Brandsma?

Scouting Titus Brandsma is opgedeeld in een stichting en een vereniging. Deze hebben beiden een bestuur respectievelijk het stichtings- en het verenigingsbestuur. De opdeling van de stafleden onder deze twee besturen is als volgt:

Stichtingsbestuur

Robert Roijen Voorzitter
Laura Bruijnzeels Secretaris
Miranda Clermont Penningmeester

 

Verenigingsbestuur

Robert Roijen Voorzitter
Laura Bruijnzeels Secretaris
Miranda Clermont Penningmeester
Job Bokmans Lid

Alle stafleden zijn lid van de groepsraad, het hoogste bestuursorgaan binnen onze scoutinggroep.

Hieronder een weergave van de stafleden per speltak:

Stafteam Welpen Stafteam Scouts Stafteam Explorers  
Miranda Clermont Nancy Roijen-Clermont Robert Roijen  
Timethy Dessart Laura Bruijnzeels Job Bokmans  
Willemien Pieters Jeffrey Habets    
Melissa Pluijmen Levi Musters    
  Jim van der Weijden    

Aanstellingsbeleid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

Gedragscode: Hiervoor verwijzen wij graag naar de gedragscode van Scouting Nederland, te vinden op https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/vrijwilligers/tools/gedragscode

Vertrouwens-(contact)persoon:Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Ontstaansgeschiedenis

Door de bouw van de nieuwe wijk Nazareth waar vele jonge gezinnen zich vestigden, werd door een groep enthousiaste mensen medio maart 1955 scoutinggroep Titus Brandsma opgericht.

De naam Titus Brandsma werd gekozen naar de naam van de Karmeliet en verzetsstrijder Titus Brandsma. Men vond een onderkomen in een bijbouw van het inmiddels gesloopte klooster aan de Kasteel Kessenichstraat.

  • In het seizoen 1957 / 1958 verhuisde men naar de stallen van de inmiddels ook gesloopte boerderij naast kasteel Geusselt.
  • September 1958 werd de rowanafdeling Ra / 336 opgericht welke uit 11 leden bestond.
  • In het seizoen 1961 /1962 verhuisde men weer. De welpen en kabouters vonden een onderkomen in de kelder van de kerk. De verkenners en gidsen alsmede de rowans betrokken de voormalige noodkerk.
  • In 1993 heeft er een grondige opknapbeurt plaatsgevonden
  • In het seizoen 2013/2014  is er een nieuw dak geplaatst en is het gebouw feestelijk opnieuw geopend.

Online

Naast de website hebben wij een facebook pagina en kun je ook ons toevoegen als vriend via deze pagina.

[powr-social-media-icons id=79650262_1493582739960]

Huidige locatie

Scouting Titus Brandsma is gelegen aan de Kasteel Neubourgweg 201 te Maastricht, naast het tunneltje onder de A2 in de wijk Nazareth.